Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0254(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0412/2018

Ingivna texter :

A8-0412/2018

Debatter :

PV 11/12/2018 - 22
CRE 11/12/2018 - 22
PV 17/04/2019 - 23
CRE 17/04/2019 - 23

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 19.1
CRE 12/12/2018 - 19.1
PV 18/04/2019 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0516
P8_TA(2019)0430

Protokoll
Tisdagen den 11 december 2018 - Strasbourg

22. Inrättande av Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: David McAllister (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu och Clare Moody.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo och Georgios Epitideios.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 19.1 i protokollet av den 12.12.2018.

Senaste uppdatering: 24 februari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy