Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0224(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0401/2018

Forhandlinger :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Stemmeforklaringer
PV 17/04/2019 - 8.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Protokol
Tirsdag den 11. december 2018 - Strasbourg

23. Rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica og Christian Ehler forelagde betænkningerne.

Taler: Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Lambert van Nistelrooij (ordfører for udtalelse fra REGI), Elsi Katainen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Luigi Morgano (ordfører for udtalelse fra CULT), Seán Kelly for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Paul Rübig, Patrizia Toia og Marisa Matias.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Inma Rodríguez-Piñero.

Talere Carlos Moedas, Dan Nica og Christian Ehler.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.11 i protokollen af 12.12.2018 og punkt 12.12 i protokollen af 12.12.2018.

Seneste opdatering: 24. februar 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik