Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0224(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0401/2018

Arutelud :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Selgitused hääletuse kohta
PV 17/04/2019 - 8.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Protokoll
Teisipäev, 11. detsember 2018 - Strasbourg

23. Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ***I – Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ ning kehtestatakse selle osalemis- ja levitamiseeskirjad [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise eriprogramm [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica ja Christian Ehler tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Carlos Moedas (komisjoni liige).

Sõna võtsid Henna Virkkunen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Elsi Katainen (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Luigi Morgano (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Soledad Cabezón Ruiz fraktsiooni S&D nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jakop G. Dalunde fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Paul Rübig, Patrizia Toia ja Marisa Matias.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Sõna võtsid Carlos Moedas, Dan Nica ja Christian Ehler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 12.12.2018 protokollipunkt 12.11 ja 12.12.2018 protokollipunkt 12.12.

Viimane päevakajastamine: 24. veebruar 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika