Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0224(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0401/2018

Debatai :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Balsavimas :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 17/04/2019 - 8.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Protokolas
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras

23. Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica ir Christian Ehler pristatė pranešimus.

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Kalbėjo Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Lambert van Nistelrooij (REGI komiteto nuomonės referentas), Elsi Katainen (AGRI komiteto nuomonės referentė), Luigi Morgano (CULT komiteto nuomonės referentas), Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop G. Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Paul Rübig, Patrizia Toia ir Marisa Matias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Kalbėjo Carlos Moedas, Dan Nica ir Christian Ehler.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 12 12 protokolo 12.11 punktas ir 2018 12 12 protokolo 12.12 punktas

Atnaujinta: 2020 m. vasario 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika