Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0224(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0401/2018

Debaty :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Głosowanie :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Wyjaśnienia do głosowania
PV 17/04/2019 - 8.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Protokół
Wtorek, 11 grudnia 2018 r. - Strasburg

23. Horyzont Europa - program ramowy w zakresie badań i innowacji ***I - Program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na lata 2021-2027 ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica i Christian Ehler przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali Henna Virkkunen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elsi Katainen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Luigi Morgano (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Jakop G. Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia i Marisa Matias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Głos zabrali Carlos Moedas, Dan Nica i Christian Ehler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.11 protokołu z dnia 12.12.2018 i pkt 12.12 protokołu z dnia 12.12.2018.

Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności