Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0224(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0401/2018

Dezbateri :

PV 11/12/2018 - 23
CRE 11/12/2018 - 23
PV 16/04/2019 - 19
CRE 16/04/2019 - 20

Voturi :

PV 12/12/2018 - 12.11
CRE 12/12/2018 - 12.11
Explicaţii privind voturile
PV 17/04/2019 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0509
P8_TA(2019)0395

Proces-verbal
Marţi, 11 decembrie 2018 - Strasbourg

23. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I - Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica și Christian Ehler și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Carlos Moedas (membru al Comisiei).

Au intervenit Henna Virkkunen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Cristian-Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Lambert van Nistelrooij (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Elsi Katainen (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Luigi Morgano (raportorul pentru aviz al Comisiei CULT), Seán Kelly, în numele Grupului PPE, Soledad Cabezón Ruiz, în numele Grupului S&D, Evžen Tošenovský, în numele Grupului ECR, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Jakop G. Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Paul Rübig, Patrizia Toia și Marisa Matias.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Au intervenit Carlos Moedas, Dan Nica și Christian Ehler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.11 al PV din 12.12.2018 și punctul 12.12 al PV din 12.12.2018.

Ultima actualizare: 24 februarie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate