Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018 (rozprava)
 3.Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  
5.1.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)
  
5.3.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)
  
5.4.Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (hlasování)
  
5.5.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)
  
5.6.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)
  
5.7.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  
5.8.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I (hlasování)
  
5.9.Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I (hlasování)
  
5.10.Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (hlasování)
  
5.11.Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  
5.12.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (hlasování)
  
5.13.Humanitární víza (hlasování)
  
5.14.Vízový kodex ***I (hlasování)
  
5.15.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu * (hlasování)
  
5.16.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasování)
  
5.17.Vojenská mobilita (hlasování)
  
5.18.Nová evropská agenda pro kulturu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Změna pořadu jednání
 11.Předložení dokumentů
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 13.Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (rozprava)
 14.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (rozprava)
 15.Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe (rozprava)
 16.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava)
 17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (rozprava)
 19.Členství v politických skupinách
 20.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (rozprava)
 22.Zřízení Evropského obranného fondu ***I (rozprava)
 23.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (197 kb) Prezenční listina (62 kb) Výsledky hlasování (109 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2332 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (38 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (136 kb) 
 
Zápis (297 kb) Prezenční listina (70 kb) Výsledky hlasování (156 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (755 kb) 
Poslední aktualizace: 24. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí