Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 11. prosince 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 13.–14. prosince 2018 (rozprava)
 3.Výsledky Euroskupiny a příprava eurosummitu (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  5.1.Vzdělávání v digitálním věku: výzvy, příležitosti a ponaučení pro tvorbu politiky EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  5.2.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Koordinace systémů sociálního zabezpečení ***I (hlasování)
  5.3.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)
  5.4.Azylový, migrační a integrační fond: změna přidělení zbývajících částek ***I (hlasování)
  5.5.Zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I (hlasování)
  5.6.Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci ***I (hlasování)
  5.7.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (hlasování)
  5.8.Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) ***I (hlasování)
  5.9.Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) ***I (hlasování)
  5.10.Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) ***I (hlasování)
  5.11.Doplnění právních předpisů EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie ***I (hlasování)
  5.12.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (hlasování)
  5.13.Humanitární víza (hlasování)
  5.14.Vízový kodex ***I (hlasování)
  5.15.Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné uplatňování všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu * (hlasování)
  5.16.Plné uplatňování ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasování)
  5.17.Vojenská mobilita (hlasování)
  5.18.Nová evropská agenda pro kulturu (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Změna pořadu jednání
 11.Předložení dokumentů
 12.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 13.Závěry a doporučení zvláštního výboru pro boj proti terorismu (rozprava)
 14.Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko *** – Dohoda o strategickém partnerství EU-Japonsko (usnesení) – Odpovídající úroveň ochrany osobních údajů v Japonsku (rozprava)
 15.Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v případu Selahattina Demirtașe (rozprava)
 16.Výroční zpráva o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky – Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (rozprava)
 17.Výroční zpráva o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o přidružení EU-Ukrajina (rozprava)
 19.Členství v politických skupinách
 20.Nový souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zřízení Nástroje pro propojení Evropy ***I (rozprava)
 22.Zřízení Evropského obranného fondu ***I (rozprava)
 23.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (197 kb)
24/02/2020 15:34
  Prezenční listina (62 kb)
08/04/2019 17:16
 
Zápis (84 kb)
24/02/2020 15:34
  Prezenční listina (11 kb)
08/04/2019 17:16
  Výsledky hlasování (38 kb)
13/01/2020 16:08
  Jmenovitá hlasování (136 kb)
12/04/2019 12:40
 
Zápis (297 kb)
24/02/2020 15:34
  Prezenční listina (70 kb)
08/04/2019 17:16
  Výsledky hlasování (156 kb)
13/01/2020 16:08
  Jmenovitá hlasování (755 kb)
12/04/2019 12:40
Poslední aktualizace: 24. února 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí