Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Zapisnik
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Priprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018. (rasprava)
 3.Ishod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Glasovanje
  5.1.Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (glasovanje)
  5.3.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad ***I (glasovanje)
  5.4.Fond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza ***I (glasovanje)
  5.5.Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)
  5.6.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)
  5.7.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)
  5.8.Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I (glasovanje)
  5.9.Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)
  5.10.Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I (glasovanje)
  5.11.Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  5.12.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (glasovanje)
  5.13.Humanitarne vize (glasovanje)
  5.14.Zakonik o vizama ***I (glasovanje)
  5.15.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga * (glasovanje)
  5.16.Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (glasovanje)
  5.17.Vojna mobilnost (glasovanje)
  5.18.Nova europska agenda za kulturu (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Izmjena dnevnog reda
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 13.Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam (rasprava)
 14.Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu (rasprava)
 15.Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (rasprava)
 16.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (rasprava)
 17.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području (rasprava)
 18.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (rasprava)
 19.Sastav klubova zastupnika
 20.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. (rasprava)
 21.Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe ***I (rasprava)
 22.Uspostava Europskog fonda za obranu ***I (rasprava)
 23.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 Popis nazočnih
Zapisnik (200 kb)
24/02/2020 17:16
  Popis nazočnih (62 kb)
08/04/2019 17:20
 
Zapisnik (83 kb)
24/02/2020 17:16
  Popis nazočnih (11 kb)
08/04/2019 17:20
  Rezultati glasovanja (39 kb)
13/01/2020 16:08
  Poimenična glasovanja (132 kb)
05/02/2019 13:58
 
Zapisnik (297 kb)
24/02/2020 17:16
  Popis nazočnih (69 kb)
08/04/2019 17:20
  Rezultati glasovanja (149 kb)
13/01/2020 16:08
  Poimenična glasovanja (741 kb)
05/02/2019 13:58
Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti