Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Zapisnik
Utorak, 11. prosinca 2018. - Strasbourg
 1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Priprema za sjednicu Europskog vijeća 13. i 14. prosinca 2018. (rasprava)
 3.Ishod sastanka Euroskupine i priprema za sastanak na vrhu država europodručja (rasprava)
 4.Nastavak dnevne sjednice
 5.Glasovanje
  
5.1.Obrazovanje u digitalnom dobu: izazovi, prilike i pouke za osmišljavanje politika EU-a (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Koordinacija sustava socijalne sigurnosti ***I (glasovanje)
  
5.3.Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad ***I (glasovanje)
  
5.4.Fond za azil, migracije i integraciju: preraspodjela preostalih iznosa preuzetih obveza ***I (glasovanje)
  
5.5.Uspostavljanje Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) ***I (glasovanje)
  
5.6.Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I (glasovanje)
  
5.7.Transparentnost i održivost procjene rizika EU-a u prehrambenom lancu ***I (glasovanje)
  
5.8.Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) ***I (glasovanje)
  
5.9.Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)
  
5.10.Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) ***I (glasovanje)
  
5.11.Dopuna homologacijskog zakonodavstva EU-a s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Unije ***I (glasovanje)
  
5.12.Prigovor u skladu s člankom 106. Poslovnika: maksimalna razina ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima (glasovanje)
  
5.13.Humanitarne vize (glasovanje)
  
5.14.Zakonik o vizama ***I (glasovanje)
  
5.15.Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja na isporuke robe i usluga iznad određenog praga * (glasovanje)
  
5.16.Puna primjena odredaba schengenske pravne stečevine u Bugarskoj i Rumunjskoj (glasovanje)
  
5.17.Vojna mobilnost (glasovanje)
  
5.18.Nova europska agenda za kulturu (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Nastavak dnevne sjednice
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Izmjena dnevnog reda
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 13.Zaključci i preporuke Posebnog odbora za terorizam (rasprava)
 14.Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana *** - Sporazum o strateškom partnerstvu između EU-a i Japana (rezolucija) - Adekvatnost zaštite osobnih podataka u Japanu (rasprava)
 15.Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Selahattina Demirtasa (rasprava)
 16.Godišnje izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike - Godišnje izvješće o provedbi zajedničke sigurnosne i obrambene politike (rasprava)
 17.Godišnje izvješće o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom području (rasprava)
 18.Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine (rasprava)
 19.Sastav klubova zastupnika
 20.Novi opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. (rasprava)
 21.Uspostavljanje Instrumenta za povezivanje Europe ***I (rasprava)
 22.Uspostava Europskog fonda za obranu ***I (rasprava)
 23.Uspostava Obzora Europa – utvrđivanje pravila za sudjelovanje i širenje rezultata ***I - Program za provedbu Obzora Europa ***I (rasprava)
 24.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 25.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
Zapisnik (200 kb) Popis nazočnih (62 kb) Rezultati glasovanja (110 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (2332 kb) 
 
Zapisnik (83 kb) Popis nazočnih (11 kb) Rezultati glasovanja (39 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (132 kb) 
 
Zapisnik (297 kb) Popis nazočnih (69 kb) Rezultati glasovanja (149 kb) Rezultati poimeničnog glasovanja (741 kb) 
Posljednje ažuriranje: 24. veljače 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti