Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2018. december 11., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Tanács 2018. december 13–14-i ülésének előkészítése (vita)
 3.Az eurócsoport eredményei és az euróövezeti csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Szavazások órája
  
5.1.Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (szavazás)
  
5.3.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása ***I (szavazás)
  
5.4.Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: fennmaradó összegek újbóli lekötése ***I (szavazás)
  
5.5.A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása ***I (szavazás)
  
5.6.A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)
  
5.7.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (szavazás)
  
5.8.Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) ***I (szavazás)
  
5.9.Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) ***I (szavazás)
  
5.10.Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) ***I (szavazás)
  
5.11.Az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése ***I (szavazás)
  
5.12.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei (szavazás)
  
5.13.Humanitárius célú vízumok (szavazás)
  
5.14.Vízumkódex ***I (szavazás)
  
5.15.Közös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében * (szavazás)
  
5.16.A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása (szavazás)
  
5.17.Katonai mobilitás (szavazás)
  
5.18.Új európai kulturális menetrend (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A napirend módosítása
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 13.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (vita)
 14.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás *** – EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) – EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás *** – EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) - A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége (vita)
 15.Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete Selahattin Demirtaș ügyében (vita)
 16.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (vita)
 17.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)
 18.EU–Ukrajna társulási megállapodás (vita)
 19.A képviselőcsoportok tagjai
 20.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (vita)
 21.Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása ***I (vita)
 22.Az Európai Védelmi Alap létrehozása ***I (vita)
 23.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I – Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (vita)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (200 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (111 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2332 kb) 
 
Jegyzőkönyv (83 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (40 kb) Név szerinti szavazás eredménye (136 kb) 
 
Jegyzőkönyv (304 kb) Jelenléti ív (68 kb) A szavazások eredménye (149 kb) Név szerinti szavazás eredménye (732 kb) 
Utolsó frissítés: 2020. február 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat