Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2018 m. gruodžio 11 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Pasirengimas gruodžio 13–14 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 3.Euro grupės susitikimo rezultatai ir pasirengimas euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimui (diskusijos)
 4.Posėdžio atnaujinimas
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Švietimas skaitmeniniame amžiuje: iššūkiai, galimybės ir įgyta patirtis formuojant ES politiką (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  5.2.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (balsavimas)
  5.3.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Europos darbo institucijos įsteigimas ***I (balsavimas)
  5.4.Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas: pakartotinis įsipareigojimas skirti likusias sumas ***I (balsavimas)
  5.5.Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) sukūrimas ***I (balsavimas)
  5.6.Darbuotojų apsauga nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe ***I (balsavimas)
  5.7.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (balsavimas)
  5.8.Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ***I (balsavimas)
  5.9.Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ***I (balsavimas)
  5.10.Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) ***I (balsavimas)
  5.11.ES teisės aktų dėl tipo patvirtinimo papildymas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I (balsavimas)
  5.12.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: didžiausia leidžiama acetamiprido liekanų koncentracija tam tikruose produktuose (balsavimas)
  5.13.Humanitarinės vizos (balsavimas)
  5.14.Vizų kodeksas ***I (balsavimas)
  5.15.Pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos nuostatos dėl bendrojo atvirkštinio apmokestinimo mechanizmo laikino taikymo tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms, kurių vertė viršija tam tikrą ribą * (balsavimas)
  5.16.Šengeno acquis nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje (balsavimas)
  5.17.Karinis mobilumas (balsavimas)
  5.18.Nauja Europos kultūros darbotvarkė (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Darbotvarkės pakeitimas
 11.Gauti dokumentai
 12.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 13.Specialiojo komiteto terorizmo klausimais išvados ir rekomendacijos (diskusijos)
 14.ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas *** - ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas (rezoliucija) - Japonijos užtikrinamo asmens duomenų apsaugos lygio tinkamumas (diskusijos)
 15.Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Selahattino Demirtaso byloje (diskusijos)
 16.Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo - Metinė bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo ataskaita (diskusijos)
 17.Metinė žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaita (diskusijos)
 18.ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas (diskusijos)
 19.Frakcijų sudėtis
 20.Naujas 2019 finansinių metų Europos Sąjungos bendrasis biudžetas (diskusijos)
 21.Europos infrastruktūros tinklų priemonės sukūrimas ***I (diskusijos)
 22.Europos gynybos fondas ***I (diskusijos)
 23.Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (196 kb)
24/02/2020 15:41
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (62 kb)
08/04/2019 17:22
 
Protokolas (84 kb)
24/02/2020 15:41
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (11 kb)
08/04/2019 17:22
  Balsavimo rezultatai (38 kb)
13/01/2020 16:08
  Vardinis balsavimas (137 kb)
05/02/2019 13:58
 
Protokolas (302 kb)
24/02/2020 15:41
  Dalyvaujančiųjų sąrašas (69 kb)
08/04/2019 17:22
  Balsavimo rezultatai (159 kb)
13/01/2020 16:08
  Vardinis balsavimas (745 kb)
05/02/2019 13:58
Atnaujinta: 2020 m. vasario 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika