Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 11. decembris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Gatavošanās Eiropadomes 2018. gada 13. un 14. decembra sanāksmei (debates)
 3.Eurogrupas sanāksmes rezultāti un gatavošanās Eurosamitam (debates)
 4.Sēdes atsākšana
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Izglītība digitālajā laikmetā: problēmas, iespējas un gūtā pieredze ES politikas izstrādē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (balsošana)
  
5.3.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Eiropas Darba iestādes izveide ***I (balsošana)
  
5.4.Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds: atlikušo summu atkārtota atvēlēšana ***I (balsošana)
  
5.5.Vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveide ***I (balsošana)
  
5.6.Darba ņēmēju aizsardzība pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā ***I (balsošana)
  
5.7.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (balsošana)
  
5.8.Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ***I (balsošana)
  
5.9.Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ***I (balsošana)
  
5.10.Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound) ***I (balsošana)
  
5.11.ES tipa apstiprināšanas tiesību aktu papildināšana saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības ***I (balsošana)
  
5.12.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu: maksimālie acetamiprīda atlieku līmeņi konkrētos produktos (balsošana)
  
5.13.Humanitārās vīzas (balsošana)
  
5.14.Vīzu kodekss ***I (balsošana)
  
5.15.Kopējā pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz pagaidu vispārējas apgrieztās maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādēm, kam pārsniegta noteikta robežvērtība * (balsošana)
  
5.16.Šengenas acquis noteikumu pilnīga piemērošana Bulgārijā un Rumānijā (balsošana)
  
5.17.Militārā mobilitāte (balsošana)
  
5.18.Jaunā Eiropas darba kārtība kultūrai (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Sēdes atsākšana
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Izmaiņas darba kārtībā
 11.Dokumentu iesniegšana
 12.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 13.Īpašās komitejas terorisma jautājumos konstatējumi un ieteikumi (debates)
 14.Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu *** - Ekonomisko partnerattiecību nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu *** - Stratēģiskās partnerības nolīgums starp ES un Japānu (rezolūcija) - Japānas nodrošinātās personas datu aizsardzības pietiekamība (debates)
 15.Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmums Selahattin Demirtas lietā (debates)
 16.Gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu - Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu (debates)
 17.2017. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (debates)
 18.ES un Ukrainas asociācijas nolīgums (debates)
 19.Politisko grupu sastāvs
 20.Jaunais Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējais budžets (debates)
 21.Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta izveide ***I (debates)
 22.Eiropas Aizsardzības fonda izveide ***I (debates)
 23.Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I - Pamatprogrammas "Apvārsnis Eiropa" īstenošanas programma ***I (debates)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (196 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb) Balsošanas rezultāti (111 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2332 kb) 
 
Protokols (83 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (39 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (137 kb) 
 
Protokols (298 kb) Apmeklējumu reģistrs (70 kb) Balsošanas rezultāti (151 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (748 kb) 
Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika