Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tlieta, 11 ta' Diċembru 2018 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-13 u l-14 ta' Diċembru 2018 (dibattitu)
 3.Riżultati tal-Grupp tal-Euro u tħejjija tas-Summit dwar l-EURO (dibattitu)
 4.Tkomplija tas-seduta
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  5.1.L-edukazzjoni fl-era diġitali: sfidi, opportunitajiet u tagħlimiet għat-tfassil tal-politika tal-UE (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  5.2.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali ***I (votazzjoni)
  5.3.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: L-istabbiliment ta' Awtorità Ewropea tax-Xogħol ***I (votazzjoni)
  5.4.Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni: Impenn mill-ġdid tal-ammonti li jkun għad fadal ***I (votazzjoni)
  5.5.L-istabbiliment ta' Programm għall-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE) ***I (votazzjoni)
  5.6.Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-esposizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I (votazzjoni)
  5.7.It-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari ***I (votazzjoni)
  5.8.Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) ***I (votazzjoni)
  5.9.Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) ***I (votazzjoni)
  5.10.Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) ***I (votazzjoni)
  5.11.L-ikkomplimentar tal-leġiżlazzjoni dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-UE fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni ***I (votazzjoni)
  5.12.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura: il-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid f'ċerti prodotti (votazzjoni)
  5.13.Viżi Umanitarji (votazzjoni)
  5.14.Kodiċi dwar il-Viżi ***I (votazzjoni)
  5.15.Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud fir-rigward tal-applikazzjoni temporanja ta' mekkaniżmu tar-reverse charge ġeneralizzat b'rabta mal-provvista ta' prodotti u servizzi 'l fuq minn ċertu livell limitu * (votazzjoni)
  5.16.L-applikazzjoni sħiħa tad-dispożizzjonijiet tal-acquis ta' Schengen fil-Bulgarija u fir-Rumanija (votazzjoni)
  5.17.Mobbiltà militari (votazzjoni)
  5.18.Aġenda Ewropea Ġdida għall-Kultura (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Modifika tal-aġenda
 11.Dokumenti mressqa
 12.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Il-konstatazzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (dibattitu)
 14.Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun *** - Ftehim ta' Sħubija Ekonomika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun *** - Ftehim ta' Sħubija Strateġika UE-Ġappun (riżoluzzjoni) - L-adegwatezza tal-protezzjoni tad-data personali mogħtija mill-Ġappun (dibattitu)
 15.Is-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem dwar il-kawża ta' Selahattin Demirtas (dibattitu)
 16.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (dibattitu)
 17.Rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja fl-2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (dibattitu)
 19.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 20.Il-Baġit Ġenerali l-ġdid tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 (dibattitu)
 21.L-istabbiliment tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa ***I (dibattitu)
 22.L-istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-Difiża ***I (dibattitu)
 23.L-istabbiliment ta' Orizzont Ewropa – stabbiliment tar-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu ***I - Il-programm li jimplimenta Orizzont Ewropa ***I (dibattitu)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (199 kb) Lista tal-Membri preżenti (62 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (111 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (2332 kb) 
 
Minuti (83 kb) Lista tal-Membri preżenti (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (38 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (135 kb) 
 
Minuti (308 kb) Lista tal-Membri preżenti (70 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (154 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (758 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Frar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza