Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 11. decembra 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Príprava zasadnutia Európskej rady 13. – 14. decembra 2018 (rozprava)
 3.Výsledky zasadnutia Euroskupiny a príprava samitu eurozóny (rozprava)
 4.Pokračovanie rokovania
 5.Hlasovanie
  
5.1.Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia ***I (hlasovanie)
  
5.3.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Zriadenie Európskeho orgánu práce ***I (hlasovanie)
  
5.4.Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I (hlasovanie)
  
5.5.Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I (hlasovanie)
  
5.6.Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I (hlasovanie)
  
5.7.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (hlasovanie)
  
5.8.Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I (hlasovanie)
  
5.9.Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I (hlasovanie)
  
5.10.Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I (hlasovanie)
  
5.11.Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I (hlasovanie)
  
5.12.Námietka podľa článku 106: maximálne hladiny rezíduí acetamipridu v určitých výrobkoch (hlasovanie)
  
5.13.Humanitárne víza (hlasovanie)
  
5.14.Vízový kódex ***I (hlasovanie)
  
5.15.Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu * (hlasovanie)
  
5.16.Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku (hlasovanie)
  
5.17.Vojenská mobilita (hlasovanie)
  
5.18.Nová európska stratégia pre kultúru (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zmena programu rokovania
 11.Predloženie dokumentov
 12.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 13.Zistenia a odporúčania Osobitného výboru pre terorizmus (rozprava)
 14.Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom *** - Dohoda o strategickom partnerstve medzi EÚ a Japonskom (uznesenie) - Primeranosť ochrany osobných údajov zo strany Japonska (rozprava)
 15.Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva v prípade Selahattina Demirtaša (rozprava)
 16.Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky - Výročná správa o vykonávaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (rozprava)
 17.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 18.Dohoda o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (rozprava)
 19.Zloženie politických skupín
 20.Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 (rozprava)
 21.Zriadenie Nástroja na prepájanie Európy ***I (rozprava)
 22.Zriadenie Európskeho obranného fondu ***I (rozprava)
 23.Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia ***I - Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie ***I (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (195 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (109 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2332 kb) 
 
Zápisnica (84 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (38 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (137 kb) 
 
Zápisnica (305 kb) Prezenčná listina (70 kb) Výsledky hlasovania (151 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (743 kb) 
Posledná úprava: 24. februára 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia