Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 11. december 2018 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Priprave seje Evropskega sveta, ki bo potekala 13. in 14. decembra 2018 (razprava)
 3.Rezultati euroskupine in priprava vrha držav euroobmočja (razprava)
 4.Nadaljevanje seje
 5.Čas glasovanja
  5.1.Izobraževanje v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Koordinacija sistemov socialne varnosti ***I (glasovanje)
  5.3.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Ustanovitev Evropskega organa za delo ***I (glasovanje)
  5.4.Sklad za azil, migracije in vključevanje: ponovni prevzem obveznosti za preostale zneske ***I (glasovanje)
  5.5.Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)
  5.6.Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I (glasovanje)
  5.7.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)
  5.8.Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) ***I (glasovanje)
  5.9.Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) ***I (glasovanje)
  5.10.Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) ***I (glasovanje)
  5.11.Dopolnitev zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ***I (glasovanje)
  5.12.Nasprotovanje v skladu s členom 106 Poslovnika: mejne vrednosti ostankov za acetamiprid v nekaterih proizvodih (glasovanje)
  5.13.Humanitarni vizumi (glasovanje)
  5.14.Vizumski zakonik ***I (glasovanje)
  5.15.Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi z začasno uporabo splošnega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobavo blaga in storitev nad določenim pragom * (glasovanje)
  5.16.Polna uporaba določb schengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji (glasovanje)
  5.17.Vojaška mobilnost (glasovanje)
  5.18.Nova evropska agenda za kulturo (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanj
 8.Nadaljevanje seje
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sprememba dnevnega reda
 11.Predložitev dokumentov
 12.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 13.Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (razprava)
 14.Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko *** - Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko *** - Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) - Ustreznost varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja Japonska (razprava)
 15.Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Selahattina Demirtaşa (razprava)
 16.Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike - Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (razprava)
 17.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (razprava)
 18.Pridružitveni sporazum med EU in Ukrajino (razprava)
 19.Članstvo v političnih skupinah
 20.Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (razprava)
 21.Vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope ***I (razprava)
 22.Ustanovitev Evropskega obrambnega sklada ***I (razprava)
 23.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I - Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (194 kb)
24/02/2020 15:46
  Seznam navzočih (62 kb)
08/04/2019 17:26
 
Zapisnik (83 kb)
24/02/2020 15:46
  Seznam navzočih (11 kb)
08/04/2019 17:26
  Izidi glasovanja (38 kb)
13/01/2020 16:08
  Poimensko glasovanje (134 kb)
05/02/2019 13:58
 
Zapisnik (293 kb)
24/02/2020 15:46
  Seznam navzočih (70 kb)
08/04/2019 17:26
  Izidi glasovanja (145 kb)
13/01/2020 16:08
  Poimensko glasovanje (740 kb)
05/02/2019 13:58
Zadnja posodobitev: 24. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov