Index 
Jegyzőkönyv
PDF 304kWORD 83k
2018. december 11., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Európai Tanács 2018. december 13–14-i ülésének előkészítése (vita)
 3.Az eurócsoport eredményei és az euróövezeti csúcstalálkozó előkészítése (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Szavazások órája
  
5.1.Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (szavazás)
  
5.3.Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása ***I (szavazás)
  
5.4.Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: fennmaradó összegek újbóli lekötése ***I (szavazás)
  
5.5.A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása ***I (szavazás)
  
5.6.A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)
  
5.7.Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (szavazás)
  
5.8.Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) ***I (szavazás)
  
5.9.Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) ***I (szavazás)
  
5.10.Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) ***I (szavazás)
  
5.11.Az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése ***I (szavazás)
  
5.12.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei (szavazás)
  
5.13.Humanitárius célú vízumok (szavazás)
  
5.14.Vízumkódex ***I (szavazás)
  
5.15.Közös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében * (szavazás)
  
5.16.A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása (szavazás)
  
5.17.Katonai mobilitás (szavazás)
  
5.18.Új európai kulturális menetrend (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A napirend módosítása
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 13.A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (vita)
 14.EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás *** – EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) – EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás *** – EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) - A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége (vita)
 15.Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete Selahattin Demirtaș ügyében (vita)
 16.Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (vita)
 17.Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)
 18.EU–Ukrajna társulási megállapodás (vita)
 19.A képviselőcsoportok tagjai
 20.Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (vita)
 21.Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása ***I (vita)
 22.Az Európai Védelmi Alap létrehozása ***I (vita)
 23.Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I – Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (vita)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.04-kor nyitják meg.


2. Az Európai Tanács 2018. december 13–14-i ülésének előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2018. december 13–14-i ülésének előkészítése (2018/2871(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Az elnök emlékeztet arra, hogy a két intézmény brexittel kapcsolatos álláspontjai ugyanazon a vonalon alapulnak.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ska Keller, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Othmar Karas, Bernd Lucke, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, Fabio Massimo Castaldo, Marcus Pretzell, Kazimierz Michał Ujazdowski, Janusz Lewandowski, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Matt Carthy, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Eleftherios Synadinos, György Schöpflin, Mercedes Bresso, Sotirios Zarianopoulos, Michaela Šojdrová, Claude Moraes, Seán Kelly, Richard Corbett, Gunnar Hökmark és Isabelle Thomas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Diane Dodds, Maria Grapini, Notis Marias, Udo Voigt és Costas Mavrides.

Felszólal: Jean-Claude Juncker.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Juliane Bogner-Strauss.

A vitát berekesztik.


3. Az eurócsoport eredményei és az euróövezeti csúcstalálkozó előkészítése (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az eurócsoport eredményei és az euróövezeti csúcstalálkozó előkészítése (2018/2972(RSP))

Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Mercedes Bresso, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Caroline Nagtegaal, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bernard Monot, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Tom Vandenkendelaere, Pervenche Berès, Ralph Packet, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Nils Torvalds, Miguel Viegas, David Coburn (az elnök emlékezteti a felszólalót a vita témájára), Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Martin Schirdewan, Theodor Dumitru Stolojan, Costas Mavrides, Joachim Starbatty és Dariusz Rosati.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal: Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) és Juliane Bogner-Strauss.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 11.43--kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.01-kor folytatódik.

Felszólal: Eleonora Forenza, Elisabetta Gardini a Róma városa feletti, mai kiterjedt szennyezésről, melyet egy hulladékkezelő üzem kigyulladása okozott (az elnök együttérzéséről biztosít), David Coburn és Giulia Moi.


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Oktatás a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az oktatásról a digitális korszakban: kihívások, lehetőségek és tanulságok az uniós politika kidolgozásához [2018/2090(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Yana Toom (A8-0400/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0485)


5.2. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: A szociális biztonsági rendszerek koordinálása ***I (szavazás)

Jelentés a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet, valamint a 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 987/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0815 - C8-0521/2016- 2016/0397(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt, az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének 2. albekezdése értelmében Sven Schulze, az EMPL bizottság határozata ellen és Guillaume Balas (előadó) a határozat mellett.


5.3. Határozat intézményközi tárgyalások megnyitásáról: Az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

HATÁROZAT INTÉZMÉNYKÖZI TÁRGYALÁSOK MEGNYITÁSÁRÓL

Jóváhagyva.

Felszólalások

A szavazás előtt, az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének 2. albekezdése értelmében Jeroen Lenaers (előadó) a bizottság határozata mellett.


5.4. Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap: fennmaradó összegek újbóli lekötése ***I (szavazás)

Jelentés az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozatok végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Miriam Dalli (A8-0370/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0486)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


5.5. A környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0487)

Felszólal Gerben-Jan Gerbrandy (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


5.6. A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme ***I (szavazás)

Jelentés a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2017)0011 - C8-0010/2017 - 2017/0004(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Claude Rolin (A8-0142/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0488)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


5.7. Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága ***I (szavazás)

Jelentés az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, [az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Renate Sommer (A8-0417/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0489)

Felszólal Renate Sommer, aki kéri, hogy nevét töröljék a jelentésről és Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (360 mellette, 244 ellene, 60 tartózkodás).


5.8. Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) létrehozásáról és a 337/75/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Anne Sander (A8-0273/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0490)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


5.9. Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létrehozásáról és a 2062/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Czesław Hoc (A8-0274/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0491)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


5.10. Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) létrehozásáról és az 1365/75/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0531 - C8-0342/2016 - 2016/0256(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0492)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Enrique Calvet Chambon (előadó), a szavazás után.


5.11. Az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítése ***I (szavazás)

Jelentés az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0397 - C8-0250/2018 - 2018/0220(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marlene Mizzi (A8-0359/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0493)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


5.12. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei (szavazás)

Állásfoglalási indítvány, melyet az ENVI bizottság nyújtott be az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdése alapján, a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben található acetamiprid megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról szóló bizottsági rendelet tervezetéről (D58389/03 ; 2018/2902(RPS)) (B8-0556/2018) - Illetékes képviselők: Sylvie Goddyn, Michèle Rivasi, Frédérique Ries, Guillaume Balas és Younous Omarjee

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva


5.13. Humanitárius célú vízumok (szavazás)

Jelentés a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a humanitárius célú vízumokról [2018/2271(INL)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0423/2018)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0494)

Felszólalások

Juan Fernando López Aguilar (előadó), a szavazás előtt.


5.14. Vízumkódex ***I (szavazás)

Jelentés a Közösségi Vízumkódex (vízumkódex) létrehozásáról szóló 810/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0495)

Felszólal Juan Fernando López Aguilar (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


5.15. Közös hozzáadottértékadó-rendszer az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében * (szavazás)

Jelentés a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az általános fordított adózási mechanizmusnak termékek és szolgáltatások egy bizonyos határértéket meghaladó értékesítésére vonatkozó ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2016/0406(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Gabriel Mato (A8-0418/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0496)


5.16. A schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazása (szavazás)

Jelentés a schengeni vívmányok rendelkezéseinek Bulgáriában és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról, a belső szárazföldi, tengeri és légi határok ellenőrzésének megszüntetéséről [2018/2092(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (benyújtotta az ENF képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (LIBE bizottság)

Elfogadva. (P8_TA(2018)0497)


5.17. Katonai mobilitás (szavazás)

Jelentés a katonai mobilitásról [2018/2156(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Tunne Kelam (A8-0372/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0498)


5.18. Új európai kulturális menetrend (szavazás)

Jelentés az új európai kulturális menetrendről [2018/2091(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0499)

Felszólalások

Giorgos Grammatikakis (előadó), a szavazás előtt.


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament webhelyén, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Yana Toom-jelentés – A8-0400/2018
Tibor Szanyi, Dominique Bilde, Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Dobromir Sośnierz és Danuta Jazłowiecka

Gerben-Jan Gerbrandy-jelentés – A8-0397/2018
Tibor Szanyi, Notis Marias, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Seán Kelly és Dubravka Šuica

Claude Rolin-jelentés – A8-0142/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Notis Marias, Francis Zammit Dimech, Seán Kelly és Dubravka Šuica

Renate Sommer-jelentés – A8-0417/2018
Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes és Stanislav Polčák

Anne Sander-jelentés – A8-0273/2017
Danuta Jazłowiecka

Enrique Calvet Chambon-jelentés – A8-0275/2017
Michaela Šojdrová és Alex Mayer

Sergei Stanishev-jelentés – A8-0365/2018
Monica Macovei

Tunne Kelam-jelentés – A8-0372/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski és Luke Ming Flanagan

Giorgos Grammatikakis-jelentés – A8-0388/2018
Dominique Bilde, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov, Marek Jurek és Francis Zammit Dimech.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.37-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.03-kor folytatódik.

Felszólal: Paul Rübig a csütörtöki szavazás várható időtartamáról (az elnök azt válaszolja, hogy javasolni fogja a kérdés Elnökség általi megvitatását).


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A napirend módosítása

A Parlament elnöke és a képviselőcsoportok közötti konzultációt követően az elnök bejelenti, hogy a Tanács és a Bizottság Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból (az OJ 105. pontja) című nyilatkozatairól szóló vitát egy későbbi ülésre halasztják.

A szerdai ülés ennek köszönhetően 10 órakor kezdődik.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó második általános költségvetési tervezete: A Tanács 2018. december 11-i álláspontja (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a GFCM (Földközi-tengeri Általános Halászati Bizottság) megállapodás hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1343/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0143 - C8-0123/2018 - 2018/0069(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Linnéa Engström (A8-0381/2018)

- ***I Jelentés a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

- Jelentés a blokkláncról: előretekintő kereskedelempolitika (2018/2085(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Emma McClarkin (A8-0407/2018)

- Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljára történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének második tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (15205/2018 - C8-0499/2018 - 2018/2275(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0454/2018)

- Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Daniele Viotti (A8-0455/2018)


12. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

A Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott alábbi jogszabályt fogja aláírni ezen a héten (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 8. pont ):

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2015/1523 és az (EU) 2015/1601 tanácsi határozat végrehajtásának támogatására lekötött fennmaradó összegek újbóli lekötése vagy ezen összegeknek a nemzeti programok keretében megvalósuló egyéb intézkedésekhez történő hozzárendelése tekintetében az 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (00066/2018/LEX - C8-0508/2018 - 2018/0371(COD))


13. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (vita)

Jelentés a terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításairól és ajánlásairól [2018/2044(INI)] – terrorizmussal foglalkozó különbizottság. Előadók: Monika Hohlmeier és Helga Stevens (A8-0374/2018)

Monika Hohlmeier és Helga Stevens előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jörg Meuthen, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ana Gomes, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Bruno Gollnisch, Kristina Winberg, Nathalie Griesbeck, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arnaud Danjean, Ivo Belet, Demetris Papadakis, Roberta Metsola, Tanja Fajon és Seán Kelly.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal Birgit Sippel, Heinz K. Becker, Dubravka Šuica, Carlos Coelho és Jeroen Lenaers.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Juan Fernando López Aguilar, Pirkko Ruohonen-Lerner, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo és Bruno Gollnisch.

Felszólal Julian King, Monika Hohlmeier és Helga Stevens.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.14. pont .


14. EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás *** – EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) – EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás *** – EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) - A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége (vita)

Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0091M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2018/0122M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

A Bizottság nyilatkozata: A személyes adatok Japán által kínált védelmének megfelelősége (2018/2979(RSP)

Pedro Silva Pereira előterjeszti az ajánlást (A8-0366/2018) és a jelentést (A8-0367/2018).

Alojz Peterle előterjeszti az ajánlást (A8-0383/2018) és a jelentést (A8-0385/2018).

Cecilia Malmström és Věra Jourová (a Bizottság tagjai) nyilatkozatot tesznek.

Felszólal Christophe Hansen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alessia Maria Mosca, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogdan Andrzej Zdrojewski, és Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Lívia JÁRÓKA alelnök

Felszólal France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Daniel Caspary, Bernd Lange, Charles Tannock, Marietje Schaake, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claude Moraes, Joachim Starbatty, Hilde Vautmans, David McAllister, David Martin, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Christofer Fjellner, Victor Boştinaru, Michał Boni, Maria Arena és Jarosław Wałęsa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Ioan Mircea Paşcu, Takis Hadjigeorgiou és Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Felszólal João Ferreira és Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández a „catch the eye” eljárás megszervezéséről (az elnök pontosít).

Felszólal Cecilia Malmström, Alojz Peterle és Pedro Silva Pereira.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.6. pont , 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.7. pont , 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.8. pont és 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.9. pont .


15. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete Selahattin Demirtaș ügyében (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete Selahattin Demirtaș ügyében (2018/2980(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Julie Ward, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini.

A vitát berekesztik.


16. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról – Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (vita)

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról [2018/2097(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0392/2018)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2018/2099(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

David McAllister és Ioan Mircea Paşcu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal Paulo Rangel (az AFCO bizottság véleményének előadója), Arnaud Danjean, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, James Carver, független, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Geoffrey Van Orden, Jozo Radoš, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Dobromir Sośnierz, Michael Gahler, Eleftherios Synadinos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Eduard Kukan, Tunne Kelam és Francisco José Millán Mon.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Marek Jurek, Javier Couso Permuy, Željana Zovko és Javi López.

Felszólal Federica Mogherini, David McAllister és Ioan Mircea Paşcu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.15. pont és 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.16. pont .


17. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (vita)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2018/2098(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

Petras Auštrevičius előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Liliana Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Wajid Khan, Fabio Massimo Castaldo, László Tőkés, Kati Piri és Teresa Jiménez-Becerril Barrio.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk és Georgios Epitideios.

Felszólal: Federica Mogherini és Petras Auštrevičius.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.17. pont .


18. EU–Ukrajna társulási megállapodás (vita)

Jelentés az EU Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtásáról [2017/2283(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Michael Gahler (A8-0369/2018)

Michael Gahler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

Felszólal: Jarosław Wałęsa (az INTA bizottság véleményének előadója), Dariusz Rosati, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tonino Picula, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jacques Colombier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Joachim Schuster, Mark Demesmaeker és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jonathan Arnott, David Coburn és Andrea Bocskor.

Felszólal: Federica Mogherini és Michael Gahler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 19.3. pont .


19. A képviselőcsoportok tagjai

Stefano Maullu már nem a PPE képviselőcsoport tagja, és 2018. december 12-ével csatlakozik az ECR képviselőcsoporthoz.


20. Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (vita)

Jelentés az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó második költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Daniele Viotti és Paul Rübig (A8-0454/2018)

Daniele Viotti és Paul Rübig előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Juliane Bogner-Strauss (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Eider Gardiazabal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jean Arthuis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal: Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, André Elissen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, José Manuel Fernandes, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin és Jens Geier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Lefteris Christoforou.

Felszólal: Günther Oettinger, Juliane Bogner-Strauss, Daniele Viotti és Paul Rübig.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.5. pont .


21. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozása ***I (vita)

Jelentés az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadók: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu és Pavel Telička (A8-0409/2018)

Henna Virkkunen előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Az elnök bejelenti, hogy a Strasbourg központjában most történt, több áldozatot követelő merényletet követően a Parlament kapuit biztonsági okokból bezárták Kiemeli, hogy a Parlamentet nem fogják megfélemlíteni, az folytatni fogja munkáját, és így válaszol az erőszakra demokráciával és szabadsággal.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Marian-Jean Marinescu és Pavel Telička előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Mirosław Piotrowski (a REGI bizottság véleményének előadója), Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo (az AFET bizottság véleményének előadója), Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tania González Peñas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Indrek Tarand, egy ügyrendi kérdésről, Jakop G. Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri és Karima Delli.

Felszólal: Violeta Bulc és Pavel Telička.

Felszólal: Edouard Martin a viták folytatásának időszerűségéről.

Felszólal: Henna Virkkunen.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Marian-Jean Marinescu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 19.2. pont .


22. Az Európai Védelmi Alap létrehozása ***I (vita)

Jelentés az Európai Védelmi Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Zdzisław Krasnodębski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: David McAllister (az AFET bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dominique Riquet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Massimiliano Salini, Ioan Mircea Paşcu és Clare Moody.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Fabio Massimo Castaldo és Georgios Epitideios.

Felszólal Elżbieta Bieńkowska és Zdzisław Krasnodębski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 19.1. pont .


23. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I – Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (vita)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Dan Nica és Christian Ehler előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal Henna Virkkunen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Cristian-Silviu Buşoi (az ENVI bizottság véleményének előadója), Lambert van Nistelrooij (a REGI bizottság véleményének előadója), Elsi Katainen (az AGRI bizottság véleményének előadója), Luigi Morgano (a CULT bizottság véleményének előadója), Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Soledad Cabezón Ruiz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jakop G. Dalunde, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Paul Rübig, Patrizia Toia és Marisa Matias.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández.

Felszólal Carlos Moedas, Dan Nica és Christian Ehler.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.11. pont és 2018.12.12-i jegyzőkönyv, 12.12. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 631.718/OJME).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.55-kor berekesztik.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Christoforou Lefteris, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferreira João, Finch Raymond, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kaili Eva, Kalinowski Jarosław, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyrtsos Georgios, Kyuchyuk Ilhan, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, McAvan Linda, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Packet Ralph, Padar Ivari, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Demetris, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Parker Margot, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Ponga Maurice, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stihler Catherine, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Sylikiotis Neoklis, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Theocharous Eleni, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Ulvskog Marita, Ungureanu Traian, Urbán Crespo Miguel, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, von Weizsäcker Jakob, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Igazoltan távol lévők:

Comi Lara, Crowley Brian, Deprez Gérard, Fotyga Anna, Ivan Cătălin Sorin, Le Pen Jean-Marie, Łybacka Krystyna, Michels Martina, Monteiro de Aguiar Cláudia, Ożóg Stanisław, Tolić Ivica, Torres Martínez Estefanía, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana

Utolsó frissítés: 2020. február 24.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat