Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

4. Пакет за единния пазар (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Пакет за единния пазар (2018/2903(RSP))

Разискването се състоя на 28 ноември 2018 г. (точка 19 от протокола от 28.11.2018 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Dita Charanzová, от името на групата ALDE, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0557/2018);

—   Andreas Schwab, от името на групата PPE, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0558/2018);

—   Nicola Danti, от името на групата S&D, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0559/2018);

—   Anneleen Van Bossuyt и Daniel Dalton, от името на групата ECR, относно пакета за единния пазар (2018/2903(RSP)) (B8-0560/2018).

Гласуване: точка 12.13 от протокола от 12.12.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност