Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk

5. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví technické požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb a na přístup k informacím v něm obsaženým (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. od 29. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, pokud jde o určité kombinace účinné látky a typu přípravku, pro něž byl jako hodnotící příslušný orgán určen příslušný orgán Spojeného království (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 28. listopadu 2018

předáno příslušnému výboru: ENVI, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. od 3. prosince 2018

předáno příslušnému výboru: AGRI

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí