Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 12. prosinca 2018. - Strasbourg

5. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na regulatorne tehničke standarde kojima se utvrđuju tehnički zahtjevi za izradu i održavanje elektroničkog središnjeg registra i upravljanje njime u području platnih usluga i za pristup informacijama koje su u njemu sadržane (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 1 mjesec od dana primitka 29. studenog 2018.

upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 1062/2014 u pogledu određenih kombinacija aktivne tvari/vrste proizvoda za koje je nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine određeno kao nadležno ocjenjivačko tijelo (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. studenog 2018.

upućeno nadležnom odboru: ENVI, IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Delegiranoj uredbi Komisije od o izmjeni Uredbe (EZ) br. 138/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upućivanja na Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. prosinca 2018.

upućeno nadležnom odboru: AGRI

Posljednje ažuriranje: 25. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti