Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 12., Szerda - Strasbourg

5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó elektronikus központi nyilvántartás kialakítására, működtetésére és naprakészen tartására, valamint az abban foglalt információkhoz való hozzáférésre vonatkozó technikai követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 29

utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1062/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek egyes, értékelő illetékes hatóságként eredetileg az Egyesült Királyság illetékes hatósága által értékelendő hatóanyag-/terméktípus-kombinációk tekintetében történő módosításáról (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. november 28

utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az európai unióbeli nemzeti és regionális számlák európai rendszerére történő hivatkozások tekintetében történő módosításáról (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2018. december 3

utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat