Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van technische reguleringsnormen tot vaststelling van technische vereisten inzake de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van het elektronisch centraal register op het gebied van betalingsdiensten en inzake de toegang tot de daarin opgenomen informatie (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 29 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 wat betreft bepaalde combinaties van actieve bestanddelen en productsoorten waarvoor de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk is aangewezen als beoordelende bevoegde autoriteit (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 november 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI, IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 138/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft verwijzingen naar het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 3 december 2018

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid