Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg

5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających techniczne wymogi w zakresie opracowania, obsługi i prowadzenia elektronicznego centralnego rejestru w dziedzinie usług płatniczych i w zakresie dostępu do informacji w nim zawartych (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1062/2014 w odniesieniu do niektórych kombinacji substancji czynnych / grup produktowych, w przypadku których właściwy organ Zjednoczonego Królestwa został wyznaczony jako właściwy organ oceniający (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 listopada 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI, IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w kwestii odniesień do europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 3 grudnia 2018 r.

odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności