Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg

5. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea cerințelor tehnice privind instituirea, gestionarea și menținerea registrului central electronic în domeniul serviciilor de plată și privind accesul la informațiile conținute de acesta (C(2018)07666 - 2018/2963(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 29 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1062/2014 în ceea ce privește anumite combinații substanță activă/tip de produs pentru care autoritatea competentă din Regatul Unit a fost desemnată drept autoritate competentă responsabilă de evaluare (C(2018)07778 - 2018/2961(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 28 noiembrie 2018

retrimis comisiilor competente: ENVI, IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește trimiterile la Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (C(2018)07910 - 2018/2964(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 3 decembrie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate