Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

6. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение VI към Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - срок: 5 март 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Решение на Комисията за изменение на решения (ЕС) 2017/1214, (ЕС) 2017/1215, (ЕС) 2017/1216, (ЕС) 2017/1217, (ЕС) 2017/1218 и (ЕС) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - срок: 28 февруари 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност