Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk

6. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - lhůta: 5. března 2019)
předáno příslušnému výboru: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 a (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - lhůta: 28. února 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí