Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg

6. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - frist: 5. marts 2019)
henvist til kor. udv. TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 og (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - frist: 28. februar 2019)
henvist til kor. udv. ENVI

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik