Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg

6. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvia täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY liitteen VI muuttamisesta (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - määräaika: 5. maaliskuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös päätösten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 ja (EU) 2017/1219 muuttamisesta (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - määräaika: 28. helmikuuta 2019)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö