Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

6. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage VI bij Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - termijn: 5 maart 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten (EU) 2017/1214, (EU) 2017/1215, (EU) 2017/1216, (EU) 2017/1217, (EU) 2017/1218 en (EU) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - termijn: 28 februari 2019)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid