Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 12 grudnia 2018 r. - Strasburg

6. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik VI do dyrektywy 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - termin: 5 marca 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 i (UE) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - termin: 28 lutego 2019 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc.: ENVI

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności