Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg

6. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei VI la Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - termen: 5 martie 2019)
retrimis comisiei competente: TRAN

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziilor (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 și (UE) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - termen: 28 februarie 2019)
retrimis comisiei competente: ENVI

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate