Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 12. decembra 2018 - Štrasburg

6. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (D059071/02 - 2018/2966(RPS) - lehota: 5. marca 2019)
predložené gestorskému výboru: TRAN

- Rozhodnutie Komisie, ktorým sa menia rozhodnutia (EÚ) 2017/1214, (EÚ) 2017/1215, (EÚ) 2017/1216, (EÚ) 2017/1217 (EÚ) 2017/1218 a (EÚ) 2017/1219 (D059248/02 - 2018/2962(RPS) - lehota: 28. februára 2019)
predložené gestorskému výboru: ENVI

Posledná úprava: 25. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia