Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 12 декември 2018 г. - Страсбург

7. Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (разискване)
CRE

Разискване с президента на Република Кипър, Никос Анастасиадис, относно бъдещето на Европа (2018/2797(RSP))

Изказа се Nicos Anastasiades (президент на Република Кипър), който също така осъди остро вчерашното нападение в Страсбург и изказа съболезнованията си на семействата на жертвите.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ), който също така се присъедини към казаното от предходния оратор относно нападението.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Eleni Theocharous, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nicolas Bay, от името на групата ENF, и Georgios Epitideios, независим член на ЕП.

Изказа се Nicos Anastasiades.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ramón Luis Valcárcel Siso, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Françoise Grossetête, Konstantinos Papadakis, Lefteris Christoforou и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Nicos Anastasiades.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Последно осъвременяване: 25 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност