Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

7. Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2018/2797(RSP))

Παρεμβαίνει ο Νίκος Αναστασιάδης (πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας) και για να καταδικάσει απερίφραστα τη χθεσινή ένοπλη επίθεση στο Στρασβούργο και να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), συντασσόμενος με τις δηλώσεις του προηγούμενου ομιλητή σχετικά με την ένοπλη επίθεση.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ελένη Θεοχάρους, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Νίκος Αναστασιάδης.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ramón Luis Valcárcel Siso, Δημήτρης Παπαδάκης, Δημήτριος Παπαδημούλης, Esteban González Pons, Κώστας Μαυρίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Françoise Grossetête, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Λευτέρης Χριστοφόρου και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Νίκος Αναστασιάδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου