Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 12. prosince 2018 - Štrasburk

11. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)
CRE

Předseda oznámil, že od skupin GUE/NGL a Verts/ALE obdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru ECON zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Zpravodajové: Roberto Gualtieri a Esther de Lange (A8-0440/2018)), které bylo oznámeno v zápise ze zasedání konaného v pondělí 10. prosince 2018 (bod 7 zápisu ze dne 10.12.2018).

Hlasování se bude v souladu s čl. 69c odst. 2 jednacího řádu konat zítra.

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se dalších rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného v pondělí 10. prosince 2018 (bod 7 zápisu ze dne 10.12.2018).

Výbory REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO a AFCO tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

°
° ° °

Vystoupili: Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei a Olaf Stuger.

Poslední aktualizace: 25. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí