Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 12. detsember 2018 - Strasbourg

11. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)
CRE

Parlamendi president teatas, et fraktsioonid GUE/NGL ja Verts/ALE on esitanud taotluse panna hääletusele komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 seoses viivisnõuete kahju miinimumkattega (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Raportöörid: Roberto Gualtieri ja Esther de Lange (A8-0440/2018); tehti teatavaks esmaspäeva, 10. detsembri 2018 päevakorras (10.12.2018 protokollipunkt 7).

Hääletus toimub neljapäeval vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2.

President andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust muude otsuste kohta alustada institutsioonidevahelisi läbrääkimisi, mis tehti teatavaks esmaspäeva, 10. detsembri 2018 (10.12.2018 protokolli punkt 7) protokollis.

Seega võisid REGI-, ECON-, ITRE-, LIBE-, JURI-, IMCO- ja AFCO-komisjonid alustada pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 ette nähtud tähtaja möödumist läbirääkimisi.

°
° ° °

Sõna võtsid Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei ja Olaf Stuger.

Viimane päevakajastamine: 25. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika