Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 12. joulukuuta 2018 - Strasbourg

11. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (hyväksyminen)
CRE

Puhemies ilmoitti saaneensa äänestyspyynnön GUE/NGL- ja Verts/ALE-ryhmiltä valiokunnan päätöksestä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamisen vähimmäisvaatimuksista koskevan mietinnön pohjalta (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Esittelijät: Roberto Gualtieri ja Esther de Lange (A8-0440/2018)) maanantaina 10. joulukuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjan mukaisesti (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 7).

Äänestys toimitetaan huomenna työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 10. joulukuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 7).

REGI-, ECON-, ITRE-, LIBE-, JURI-, IMCO- ja AFCO-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 alakohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Puheenvuorot: Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei ja Olaf Stuger.

Päivitetty viimeksi: 25. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö