Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 12., Szerda - Strasbourg

11. Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (az eljárási szabályzat 69c. cikke) (jóváhagyás)
CRE

Az elnök bejelenti, hogy a GUE/NGL és Verts/ALE képviselőcsoport eljuttatott hozzá egy szavazásra irányuló kérelmet a bizottság azzal kapcsolatos határozata kapcsán, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdeményez az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Előadók: Roberto Gualtieri és Esther de Lange (A8-0440/2018)), amelyet a 2018. december 10-i jegyzőkönyvben jelentettek be (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A szavazásra holnap kerül sor az eljárási szabályzat 69c. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Az elnök bejelenti, hogy a 2018. december 10-i, hétfői jegyzőkönyvben (2018.12.10-i jegyzőkönyv, 7. pont) bejelentett, intézményközi tárgyalások megindításáról szóló egyéb határozatokkal kapcsolatban nem kapott kérelmet legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselőtől vagy képviselőcsoporttól.

A(z) REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO és a(z) AFCO bizottság így az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdésében szereplő határidő lejártával meg tudta kezdeni a tárgyalásokat.

°
° ° °

Felszólal Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei és Olaf Stuger.

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat