Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

11. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (patvirtinimas)
CRE

Pirmininkas pranešė, kad gavo GUE/NGL ir Verts/ALE frakcijų prašymą, kad būtų balsuojama dėl komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Pranešėjai: Roberto Gualtieri ir Esther de Lange (A8-0440/2018)), kuris buvo paskelbtas 2018 m. gruodžio 10 d., pirmadienio, protokole (2018 12 10 protokolo 7 punktas).

Balsavimas vyks rytoj pagal; Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį.

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymo dėl kitų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kuriuos pranešta pirmadienio 2018 m. gruodžio 10 d. (2018 12 10 protokolo 7 punktas) protokole.

Taigi REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO ir AFCO komitetai, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nurodytam terminui, pradėjo derybas.

°
° ° °

Kalbėjo Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei ir Olaf Stuger.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika