Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 12. decembris - Strasbūra

11. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (apstiprināšana)
CRE

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no GUE/NGL un Verts/ALE grupas ir saņēmis pieprasījumu izvirzīt balsošanai ECON komitejas lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu nerezultatīviem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (COM(2018)0134 - C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)). Referenti: Roberto Gualtieri un Esther de Lange (A8-0440/2018)). Par minēto lēmumu bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 10. decembra, sēdes protokolā (10.12.2018. protokola 7. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu balsošana notiks nākamajā dienā.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz pārējiem lēmumiem par iestāžu sarunu sākšanu, par kuriem bija paziņots pirmdienas, 2018. gada 10. decembra, sēdes protokolā (10.12.2018. protokola 7. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to REGI, ECON, ITRE, LIBE, JURI, IMCO un AFCO komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.

°
° ° °

Uzstājās Angelo Ciocca, Edouard Martin, Brando Benifei un Olaf Stuger.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 25. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika