Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2274(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0455/2018

Ingivna texter :

A8-0455/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0501

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

12.2. Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0501)

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy