Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2074(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0453/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0453/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.3
CRE 12/12/2018 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

12.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την πληρωμή προκαταβολών στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Λευτέρης Χριστοφόρου (A8-0453/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0502)

Παρεμβάσεις

Λευτέρης Χριστοφόρου (εισηγητής).

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου