Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2074(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0453/2018

Ingivna texter :

A8-0453/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.3
CRE 12/12/2018 - 12.3

Antagna texter :

P8_TA(2018)0502

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

12.3. Ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om att ta EU:s solidaritetsfond i anspråk för att möjliggöra förskottsutbetalningar från unionens allmänna budget för 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(en majoritet av parlamentets ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0502)

Inlägg:

Lefteris Christoforou (föredragande).

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy