Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2275(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0454/2018

Ingediende teksten :

A8-0454/2018

Debatten :

CRE 11/12/2018 - 20

Stemmingen :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0503

Notulen
Woensdag 12 december 2018 - Straatsburg

12.5. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Daniele Viotti en Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0503)

Het woord werd gevoerd door:

Juliane Bogner-Strauss (fungerend voorzitter van de Raad), die de goede samenwerking tussen de instellingen bij de begrotingsprocedure 2019 benadrukt, en Jean Arthuis (voorzitter van de Commissie BUDG).

Voordat de begroting voor het begrotingsjaar 2019 wordt ondertekend, legt de Voorzitter de volgende verklaring af:

"Het standpunt van de Raad van 11 december 2018 werd zonder wijzigingen goedgekeurd door het Parlement. Overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt de begrotingsprocedure voor het begrotingsjaar 2019 bijgevolg geacht te zijn afgesloten. Ik verklaar dat de begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2019 definitief is aangenomen."

De Voorzitter gaat over tot de ondertekening van de begroting in aanwezigheid van Jean Arthuis, alsmede van Daniele Viotti en Paul Rübig (rapporteurs voor de algemene begroting) en Jens Geier (ondervoorzitter van de commissie BUDG).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid