Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2275(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0454/2018

Ingivna texter :

A8-0454/2018

Debatter :

CRE 11/12/2018 - 20

Omröstningar :

PV 12/12/2018 - 12.4
PV 12/12/2018 - 12.5
CRE 12/12/2018 - 12.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0503

Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

12.5. Europeiska unionens nya allmänna budget för budgetåret 2019 (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om rådets ståndpunkt om det andra förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti och Paul Rübig (A8-0454/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0503)

Inlägg:

Juliane Bogner-Strauss (rådets tjänstgörande ordförande) för att understryka det goda samarbetet mellan institutionerna i samband med budgetförfarandet för 2019 och Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG).

Innan han undertecknade budgeten för budgetåret 2019 gjorde talmannen följande uttalande:

”Rådets ståndpunkt av den 11 december 2018 har godkänts av parlamentet utan ändring. Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Budgetförfarandet för räkenskapsåret 2019 kan således betraktas som avslutat. Jag förklarar unionens budget för räkenskapsåret 2019 slutgiltigt antagen.”

Talmannen skrev under budgeten i närvaro av Jean Arthuis Jean Arthuis samt Daniele Viotti och Paul Rübig (föredragande för den allmänna budgeten) och Jens Geier (vice ordförande för BUDG-utskottet).

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy