Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0091(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0366/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2018

Συζήτηση :

PV 11/12/2018 - 14
CRE 11/12/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.6
CRE 12/12/2018 - 12.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0504

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

12.6. Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0504)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις

Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 190 του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας επί των δύο εκθέσεων του Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 και A8-0367/2018), και Pedro Silva Pereira (εισηγητής) κατά του αιτήματος αυτού.

Κατόπιν ΟΚ (163 υπέρ, 486 κατά, 11 αποχές) το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου