Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2903(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0557/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0511

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

12.13. Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (ψηφοφορία)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Δέσμη Μέτρων για την Ενιαία Αγορά (2018/2903(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 28 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.11.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 και B8-0560/2018

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις12 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.12.2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 13)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0557/2018

(αντικαθιστά τις B8-0557/2018 και B8-0558/2018)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Andreas Schwab και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE

—   Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0511)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0559/2018 και B8-0560/2018 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Ο Nicola Danti υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 5, η οποία κρατείται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου