Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. december 12., Szerda - Strasbourg

12. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


12.1. 6/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése (saját források) (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 6/2018. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: A kifizetési és kötelezettségvállalási előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően (saját források) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0500)


12.2. A Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0501)


12.3. Az EU Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegkifizetések biztosítása céljára történő igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának az Unió 2019. évi általános költségvetéséből folyósítandó előlegfizetések biztosítása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0502)

Felszólalások

Lefteris Christoforou (előadó).


12.4. Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre - összes szakasz (szavazás)

(az összes parlamenti képviselő többsége)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)


12.5. Az Európai Unió új általános költségvetése a 2019. évi pénzügyi évre (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó második költségvetési tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Daniele Viotti és Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0503)

Felszólalások

Juliane Bogner-Strauss (A Tanács soros elnöke), aki kiemeli az intézmények közötti jó együttműködést a 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás során és Jean Arthuis (a BUDG bizottság elnöke).

A 2019. évi pénzügyi évre szóló költségvetés aláírása előtt az elnök az alábbi nyilatkozatot teszi:

„A Tanács 2018. december 11-i álláspontját a Parlament módosítás nélkül elfogadta. A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően lezártnak tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2019. évi költségvetése véglegesen elfogadásra került.”

Az elnök aláírja a költségvetést Jean Arthuis, Daniele Viotti és Paul Rübig (az általános költségvetés előadói) és Jens Geier (a BUDG bizottság alelnöke) jelenlétében.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök


12.6. EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0504)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 190. cikkének megfelelően a Pedro Silva Pereira két jelentéséről (A8-0366/2018 és A8-0367/2018) szóló szavazás elnapolását kéri és Pedro Silva Pereira (előadó) a kérelem ellen.

Név szerinti szavazással (163 mellette, 486 ellene, 11 tartózkodás) a Parlament elutasítja a kérelmet.


12.7. EU–Japán gazdasági partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0091M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0505)


12.8. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0506)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.

Felszólalások

Alojz Peterle (előadó), a szavazás után.


12.9. EU–Japán stratégiai partnerségi megállapodás (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [2018/0122M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0507)


12.10. EU–Jordánia euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hásimita Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodást a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából módosító jegyzőkönyvnek az Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0508)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


12.11. Az Európai horizont létrehozása – részvételi és terjesztési szabályainak megállapítása ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0509)

Felszólal Dan Nica (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


12.12. Az Európai horizont végrehajtását szolgáló program ***I (szavazás)

Jelentés az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0510)

Felszólal: Christian Ehler (előadó), aki kéri, hogy a kérdést az eljárási szabályzat 59. cikke (4) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalások céljából utalják vissza az illetékes bizottsághoz. A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


12.13. Egységes piaci intézkedéscsomag (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: Egységes piaci intézkedéscsomag (2018/2903(RSP))

A vita időpontja: 2018. november 28. (2018.11.28-i jegyzőkönyv, 19. pont )

Állásfoglalási indítványok B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 és B8-0560/2018

Az állásfoglalási indítványok bejelentésének időpontja: 2018. december 12. (2018.12.12-i jegyzőkönyv, 4. pont )

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0557/2018

(amely a B8-0557/2018 és B8-0558/2018 helyébe lép)

előterjesztették a következő képviselők:

—   Andreas Schwab és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a PPE képviselőcsoport nevében

—   Dita Charanzová, az ALDE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0511)

(A B8-0559/2018 és B8-0560/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)

Felszólalások

Nicola Danti az 5. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, amelyet elfogadnak.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök


12.14. A terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításai és ajánlásai (szavazás)

Jelentés a terrorizmussal foglalkozó különbizottság megállapításairól és ajánlásairól [2018/2044(INI)] - . Előadók: Monika Hohlmeier és Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0512)

Felszólalások

Monika Hohlmeier (előadó) és Claude Moraes (a LIBE bizottság elnöke), a szavazás előtt.


12.15. Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról (szavazás)

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról [2018/2097(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0392/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0513)


12.16. Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről [2018/2099(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0514)


12.17. Éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia 2017. évi helyzetéről a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról (szavazás)

Jelentés az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2017. évi éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról [2018/2098(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0515)

Utolsó frissítés: 2019. április 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat