Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 12 decembrie 2018 - Strasbourg

12. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


12.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament (resurse proprii) (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: Reducerea creditelor de plată și de angajament în funcție de previziunile actualizate privind cheltuielile și de actualizarea veniturilor (resurse proprii) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0500)


12.2. Mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0501)


12.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0502)

Intervenții

Lefteris Christoforou (raportor).


12.4. Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile (vot)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)


12.5. Noul buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind al doilea proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Daniele Viotti și Paul Rübig (A8-0454/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0503)

Intervenții

Juliane Bogner-Strauss (Președinta în exercițiu a Consiliului), pentru a sublinia buna cooperare a instituțiilor în cadrul procedurii bugetare 2019 și Jean Arthuis (președintele Comisiei BUDG).

Înainte de semnarea bugetului pentru exercițiul financiar 2019, Președintele a făcut următoarea declarație:

„Poziția Consiliului din 11 decembrie 2018 a fost aprobată de Parlament fără amendamente. În conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2019 poate fi astfel considerată încheiată. Declar că bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2019 a fost adoptat în mod definitiv.”

Președintele a procedat la semnarea bugetului în prezența lui Jean Arthuis, precum și a lui Daniele Viotti și Paul Rübig (raportori pentru bugetul general) și a lui Jens Geier (vicepreședinte al Comisiei BUDG).

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


12.6. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0504)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 190 din Regulamentul de procedură, amânarea votului asupra celor două rapoarte - Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 și A8-0367/2018), și Pedro Silva Pereira (raportor), împotriva cererii.

Cu AN (163 pentru, 486 împotrivă, 11 abțineri), Parlamentul a respins cererea.


12.7. Acordul de parteneriat economic UE-Japonia (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind privind încheierea Acordului între Uniunea Europeană și Japonia pentru un parteneriat economic [2018/0091M(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0505)


12.8. Acordul de parteneriat strategic UE-Japonia *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0506)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.

Intervenții

Alojz Peterle (raportor), după vot.


12.9. Acordul de parteneriat strategic UE- Japonia (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte [2018/0122M(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0507)


12.10. Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între UE și Iordania (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0508)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


12.11. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0509)

Au intervenit Dan Nica (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


12.12. Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (vot)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0510)

A intervenit Christian Ehler (raportor), pentru a solicita ca această chestiune să fie retrimisă comisiei competente în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură. Parlamentul a aprobat cererea.


12.13. Pachetul privind piața unică (vot)

Declarație a Comisiei: Pachetul privind piața unică (2018/2903(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 28 noiembrie 2018 (punctul 19 al PV din 28.11.2018)

Propuneri de rezoluție B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 și B8-0560/2018

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 12 decembrie 2018 (punctul 4 al PV din 12.12.2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0557/2018

(care înlocuiește B8-0557/2018 și B8-0558/2018)

depusă de următorii deputați:

—   Andreas Schwab și Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE

—   Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE.

Adoptat (P8_TA(2018)0511)

(Propunerile de rezoluții B8-0559/2018 și B8-0560/2018 au devenit caduce.)

Intervenții

Nicola Danti a prezentat un amendament oral la amendamentul 5, care a fost reținut.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte


12.14. Constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului (vot)

Raport referitor la constatările și recomandările Comisiei speciale pentru combaterea terorismului [2018/2044(INI)] - . Raportori: Monika Hohlmeier și Helga Stevens (A8-0374/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0512)

Intervenții

Monika Hohlmeier (raportoare) și Claude Moraes (președintele Comisiei LIBE), înainte de votare.


12.15. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune (vot)

Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune [2018/2097(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0392/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0513)


12.16. Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)

Raport referitor la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune [2018/2099(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0514)


12.17. Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință (vot)

Raport referitor la Raportul anual pe 2017 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2018/2098(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0515)

Ultima actualizare: 25 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate