Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 12. december 2018 - Strasbourg

12. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


12.1. Predlog spremembe proračuna št. 6/2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti (iz lastnih sredstev) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2018 za proračunsko leto 2018: zmanjšanje odobritev plačil in odobritev za prevzem obveznosti v skladu s posodobljenimi napovedmi odhodkov in posodobljenimi prihodki (iz lastnih sredstev) [13961/2018 - C8-0488/2018 - 2018/2244(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0399/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0500)


12.2. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj [COM(2018)0901 - C8-0492/2018 - 2018/2274(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Daniele Viotti (A8-0455/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0501)


12.3. Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna EU za leto 2019 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2019 [COM(2018)0281 - C8-0221/2018 - 2018/2074(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Lefteris Christoforou (A8-0453/2018)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0502)

Govori

Lefteris Christoforou (poročevalec).


12.4. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 - vsi oddelki (glasovanje)

(večina vseh poslancev Parlamenta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)


12.5. Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o drugem predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 [15205/2018 - C8-0499/2018- 2018/2275(BUD)] - Odbor za proračun. Soporočevalca: Daniele Viotti in Paul Rübig (A8-0454/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0503)

Govori

Juliane Bogner-Strauss (predsedujoča Svetu), ki je poudarila dobro sodelovanje institucij v proračunskem postopku 2019, in Jean Arthuis (predsednik odbora BUDG).

Pred podpisom proračuna za proračunsko leto 2019 je predsednik dal naslednjo izjavo:

"Parlament je stališče Sveta z dne 11. decembra 2018 odobril brez sprememb. Proračunski postopek je potekal v skladu s členom 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Proračunski postopek za proračunsko leto 2019 je tako končan. Razglašam, da je proračun Unije za proračunsko leto 2019 dokončno sprejet."

Predsednik je proračun podpisal ob navzočnosti Jeana Arthuisa, Daniela Viottija in Paula Rübiga (poročevala za splošni proračun) ter Jensa Geiera (podpredsednik odbora BUDG).

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik


12.6. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko [07964/2018 - C8-0382/2018- 2018/0091(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0504)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je v skladu s členom 190 Poslovnika zahteval odložitev glasovanja o dveh poročilih, ki ju je pripravil Pedro Silva Pereira (A8-0366/2018 in A8-0367/2018), in Pedro Silva Pereira (poročevalec), ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (163 za, 486 proti, 11 vzdržanih) zahtevo zavrnil.


12.7. Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko [2018/0091M(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Pedro Silva Pereira (A8-0367/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0505)


12.8. Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani [08462/2018 - C8-0417/2018 - 2018/0122(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0383/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0506)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.

Govori

Alojz Peterle (poročevalec), po glasovanju.


12.9. Sporazum o strateškem partnerstvu med EU in Japonsko (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani [2018/0122M(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Alojz Peterle (A8-0385/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0507)


12.10. Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Jordanijo (pristop Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o spremembi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji v imenu Unije in njenih držav članic [07067/2015 - C8-0189/2016 - 2015/0003(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Keith Taylor (A8-0371/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0508)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


12.11. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0509)

Govoril je Dan Nica (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


12.12. Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0510)

Govoril je Christian Ehler (poročevalec), ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru, da v skladu s členom 59(4) Poslovnika izvede medinstitucionalna pogajanja. Parlament je zahtevo odobril.


12.13. Sveženj za enotni trg (glasovanje)

Izjava Komisije: Sveženj za enotni trg (2018/2903(RSP))

Razprava je potekala dne28. novembra 2018 (točka 19 zapisnika z dne 28.11.2018)

predlogi resolucij B8-0557/2018, B8-0558/2018, B8-0559/2018 in B8-0560/2018

Predlogi resolucij so bili objavljeni12. decembra 2018 (točka 4 zapisnika z dne 12.12.2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0557/2018

(ki nadomešča B8-0557/2018 in B8-0558/2018)

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Andreas Schwab in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, v imenu skupine PPE

—   Dita Charanzová, v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0511)

(Predlogi resolucij B8-0559/2018 in B8-0560/2018 so brezpredmetni.)

Govori

Nicola Danti je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5, ki je bil upoštevan.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik


12.14. Ugotovitve in priporočila posebnega odbora o terorizmu (glasovanje)

Poročilo o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu [2018/2044(INI)] - . Soporočevalca: Monika Hohlmeier in Helga Stevens (A8-0374/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0512)

Govori

Monika Hohlmeier (poročevalka) in Claude Moraes (predsednik odbora LIBE), pred glasovanjem.


12.15. Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike (glasovanje)

Letno poročilo o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike [2018/2097(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: David McAllister (A8-0392/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0513)


12.16. Letno poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike [2018/2099(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0375/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0514)


12.17. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2017 ter politiki Evropske unije na tem področju [2018/2098(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0373/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0515)

Zadnja posodobitev: 25. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov