Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 12 december 2018 - Strasbourg

13. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Röstförklaringarna till de muntliga omröstningarna kommer att äga rum den 13 december 2018.

Senaste uppdatering: 25 april 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy