Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 12. december 2018 - Strasbourg

17. Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet (debat om et aktuelt spørgsmål)
CRE

Inddragelse af arbejdstagere og borgere i en mere retfærdig overgang til en sikrere planet (2017/2973(RSP))

Kathleen Van Brempt for at indlede forhandlingen foreslået af S&D-Gruppen.

Talere: Juliane Bogner-Strauss (formand for Rådet) og Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Franck Proust for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, António Marinho e Pinto for ALDE-Gruppen, Marie-Pierre Vieu for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Lukas Mandl, Mercedes Bresso, Michèle Rivasi, Joëlle Mélin, Jerzy Buzek, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy og Bogusław Liberadzki.

Talere: Marianne Thyssen og Juliane Bogner-Strauss.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 25. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik